Khóa học Khai giảng Học phí
1 Khóa học giảm cân cấp tốc ( PT ) 28/06/2017 4.800.000 VND
2 Khóa học Võ gậy Arnis ( 1 Tháng) 30/06/2017 1.000.000 VND
3 Khóa học võ thuật tự vệ ( 10 Buổi) 29/06/2017 1.500.000 VND
4 Khóa học Boxing ( 1 Tháng) 29/06/2017 1.000.000 VND
5 Khóa học Kick Boxing ( 1 Tháng) 29/06/2017 1.000.000 VND
6 Khóa học Muay Thái ( 1 Tháng) 29/06/2017 1.000.000 VND