Khóa học Khai giảng Học phí
1 Khóa học giảm cân cấp tốc ( PT ) 23/10/2018 4.800.000 VND
2 Khóa học Võ gậy Arnis ( 1 Tháng) 25/10/2018 1.000.000 VND
3 Khóa học võ thuật tự vệ ( 10 Buổi) 24/10/2018 1.500.000 VND
4 Khóa học Boxing ( 1 Tháng) 24/10/2018 1.000.000 VND
5 Khóa học Kick Boxing ( 1 Tháng) 24/10/2018 1.000.000 VND
6 Khóa học Muay Thái ( 1 Tháng) 24/10/2018 1.000.000 VND